Inaasahan ang pagpunta ng mga pamilya nakalista ang pangalan sa Listahanan bilang “Poor” o mahihirap na nakapaskil na sa kanya-kanyang barangay sa apat na lalawigan ng Rehiyon XII.
Ilan sa mga requirements na hinahanap ng mga DSWD XII workers ang mga orihinal at potokopya na sumusunod:
1. Marriage Certificate
2. Birth Certificate o PSA
3. School Enrollment Certificate
4. Health Center Certificate
5. Philsys ID
Matatandaan na higit 1,000 na ang naka-graduate at delisted sa 4Ps dahil sila ay maituturing na self-sufficient o hindi na nangangailangan ng maximum support mula sa pamahalaan.